Opłaty: wyroki sądowe, należy wiedzieć

Finance Oprócz ogólnych przepisów prawnych, które wpływają na koszty eksploatacji są również liczne orzeczenia sądowe wydane w ciągu dziesięcioleci, które rządzą interpretację obowiązujących przepisów wiążących. Najważniejsze z tych osądów, które powinniście absolutnie wiedzieć, podsumowaliśmy tutaj dla was.

Forma i treść rozliczenia opłaty za usługę

Istnieje kilka wyroków, z których wszystkie są prawnie wiążące. Tak więc na przykład wymagane jest, aby właściciel przy tworzeniu rozliczenia opłaty za usługę nie tylko musiał reprezentować dodatkowe koszty dla kosztów całkowitych dla każdego dodatkowego kosztu. Jest on również zobowiązany podać całkowitą kwotę nie skorygowaną o tzw. Zaliczki.

Najemca może zatem sprawdzić, w jakiej wysokości koszty zostały odliczone jako koszty niepodlegające zwrotowi, i czy w ogóle tak się stało. To prawo przysługuje najemcy. Jeśli właściciel tego miejsca, nie po tym, rozliczenie opłat ma błąd, BGH 2007. zdecydował

W 2005 roku, po wyroku, zgodnie z którym przeciętny wykształcony najemca nie może być szkolenie prawny lub firma, aby móc śledzić obliczenie rozliczeniowy użyteczność i psychicznie. Jest to wzorzec dla projektu i zakresu rozliczania opłaty za usługę. Klucze dystrybucji nie muszą być wyjaśniane.

obliczenia kosztów ogrzewania w okolicy

Regulacja ogrzewania zapewnia, że ​​użytkownik powinien rozliczenia kosztów ogrzewania w każdym przypadku w przeliczeniu na zużycie (przynajmniej 50%), określenie frakcji resztkowej może być przeprowadzone zgodnie z powierzchni.

Alokacja wyłącznie w oparciu o przestrzeń życiową jest zabroniona. Jeśli wynajmujący działa w ten sposób, ponieważ na przykład określenie konsumpcji jest niemożliwe, musi zmniejszyć najemcę rabat w wysokości 15%.

Przy określaniu powierzchni podłogowej ważne jest, aby balkony i tarasy liczyły od 25 do 50% powierzchni mieszkalnej. To zależy od tego, jak duża jest użyteczność i wartość życia balkonu lub tarasu.

Koszty ogrzewania są niedopuszczalne

Uzgodnienie kosztów ogrzewania mieszkania lub czynszu gorącego jest niedopuszczalne po wyroku BGH z 2006 r. Ale podczas gdy istnieją wyjątki: Jeżeli tylko jeden dom od domu dwurodzinnym jest wynajmowane, co jest dopuszczalne jako dom pasywny może zostać obciążony miesięczny czynsz.

ubezpieczenie szkód terroru mogą być przekazywane najemcom

Jeśli właściciel polisa ubezpieczeniowa przed stratami z terroryzmem, a to ubezpieczenie może być uznane jako ekonomicznie, może on pobierać koszty ponoszone przez najemcę, BGH 2011. Warunkiem tego oczywiście, że odpowiednia sytuacja zagrożenia obiektywnie.

najemcy nie może żądać modernizacji

Ani modernizacji instalacji grzewczej ani innych urządzeń technicznych najemcy mogą dochodzić prawnie, nawet jeśli on jest tym, który musi zapłacić dodatkowe koszty. Jest to prawdą, nawet jeśli modernizacja byłaby bardziej ekonomiczna. Verm Właściciel nie jest automatycznie zobowiązany do wybierania zawsze najbardziej ekonomicznego rodzaju dostawy, nawet jeśli jest to generalnie wymagane ze względu na efektywność ekonomiczną. Wciąż ma wybór, czy może wymusić na najemcy, zdecydował BGH 2010.

Udostępnij znajomym

Zostaw swój komentarz