Ikke-gjenvinnbart verktøy

Housing er mangelvare, leier er tilsvarende høy. Ikke minst på grunn av energiovergangen, har tilleggskostnadene økt dramatisk. De står nå for opptil 40 prosent av den totale leien. Det er derfor mer enn forståelig at leietakere ser nærmere på årsregnskapet. Faktisk, ifølge leietakernes foreninger, synes mer enn halvparten av alle regninger å være feil. Spesielt kan ikke-gjenvinnbare tilleggskostnader bli funnet igjen og igjen.

Tilfeldige kostnader er komplekse. Når du leier et objekt, er det mange andre kostnader - driftskostnadene. Mens utleier er juridisk bundet til å gjøre avgiften oppgjør forståelig og samtidig klart selv for en lekmann. Ikke desto mindre består tilleggskostnadene av en hel rekke individuelle tilleggskostnader. Disse kan igjen være så komplekse at det dannes feil i serviceavregningsavtalen, er svært sannsynlig. Men

De utvinnbare driftskostnader

innen lovens frister, leietaker har iboende rett til å se hele verktøy. Bortsett form og feilberegninger spesiell oppmerksomhet nonapportionable verktøy, som ofte også fôrer med i oppgjøret gjelder her - ut av uvitenhet, men også delvis bevisst. Men for å forstå hvilke ikke-gjenvinnbare tilleggskostnader er det først og fremst viktig å kjenne gjenvinnbare driftskostnader.

oppvarming

 • varmt vann
 • spillvann (kloakk)
 • søppeltømming
 • gaterengjøring
 • huset rengjøring
 • belysning (fellesarealene)
 • automatiske vaske enheter
 • vaktmester
 • hage vedlikehold
 • Kombinert antenne og / eller kabel-TV
 • Chimney rengjøring
 • heiser
 • eiendom og ansvar forsikring
 • skadedyr
 • eiendomsskatt
 • andre driftskostnader
 • Ikke hvert element er viktig fordeles

i prinsippet alle disse driftskostnadspostene skal fordeles. Men forutsetningen for dette er at de er nevnt i detalj i avtalen, nemlig i den opprinnelige avtalen og ikke tilbakevirkende kraft eller i ettertid. Med noen unntak, for eksempel moderniseringen med nye verktøy av solenergi kan gis ingen nye rabatter. Dermed er kun driftskostnadene som faktisk var avtalt gjenvinnbare.

Ekte driftskostnader som ikke kan henføres

Stiller utleier som en hage som ble utført av leietaker mater som lar pådra seg noen ekstra kostnader - hvis det ikke allerede er avtalt på forhånd. Men tilleggskostnader som allerede er dekket av andre omstendigheter, kan ikke omfordeles. For eksempel overtar leietakene huset rengjøring eller vaktmester hagen vedlikehold.

generelt ikke-gjenvinnbart verktøy

I tillegg kan det kun kostnadene bli allokert som faktisk er knyttet til leieren. Hvis utleier beholder en hage for seg selv eller hagen blir tildelt til en annen leietaker, kan ingen kostnader belastes. I likhet med forsikringen: bare de som påvirker huset (brann, storm, ansvar), kan tilbakebetales. Ikke-gjenvinnbare er de som utleier konkluderer med for sin fordel, så en leieforsikring eller egen boligforsikring.

verktøyene har faste kostnadene

Men selv med de reelle driftskostnadene er ikke fordeles. Det er prinsippet om at det må være regelmessig gjentatte kostnader. Unike reparasjonskostnader er derfor utelukket - det være seg varmesystemet eller heisen. I tilfelle av stormskader som fallne trær, kan det fortsatt legges til regionale aspekter. I sentrum av Tyskland er det en lavere stormrisiko enn i Hamburg. I Hamburg er stormer selv med en viss regelmessighet på dagsordenen og dermed mulig.

Tips og triks At det ikke er enklere med noen forskjellige tolkninger ved domstolene, er åpenbart. Men det gjør det også klart at det er svært vanskelig selv for leietakere og utleiere å gjenkjenne og tolke alt riktig. Som leietaker bør du derfor først kontakte en leietakerforening i tilfelle mistanke om tvetydighet. Der vil du bli fortalt om det er etter en bruksregning med ikke gjenvinnbare tilfeldige kostnader eller andre feil. Deretter går du gjennom følgende detaljer etterspurt av utleier for serviceavregningen sammen. Ekspertene gjenkjenner svært raskt om det ikke finnes gjenopprettelige gjenstander eller andre feilaktige tall.

Del med venner

Legg igjen din kommentar