Nebenkostenabrechnung fra regnvann

finansiere driftskostnader posisjon vann kan også omfatte regnvann og overvann drenering. Reglene for dette er klare, men kan være forskjellige fra fellesskap til fellesskap registrert og navngitt. Derfor er her noen viktige opplysninger om regnvann for deg.

Vann i serviceavregning

I serviceavregningen kan ulike stillinger finnes rundt "vann".

  • kaldtvannsforbruket
  • varmtvannsforbruket
  • avløpskanal
  • nedbør og overflatedrenerings

Kloakk, som følge av forbruket av varmt og kaldt vann, slik det er generelt antatt at brukt vann er hovedsakelig avledet igjen i kloakkavløp. En egen beregning finner ikke sted her.

nedbør og overflatedrenerings

For at men regnvann og lede bort overflatevann kan faktureres separat. Om det er en tilsvarende beslutning fra byen eller kommunen er ikke relevant. Snarere er utledningen av dette vann avgjørende

  • inn i det offentlige kloakksystemet og således
  • til kommunale renseanlegg
  • i private kanalsystemer og deretter egen kloakk eller septisk oppfylle sin egen kanaler og utlekking

beregningsgrunnlag nedbør og overflatevann

avgjørende faktor for beregningen er ikke der, som ofte feilaktig antatt, plottstørrelsen. Avgjørende er arealet av tette flater, hvoretter regn og smeltevann deretter ikke kan sive inn i jorden lett.

Type jordforsegling

Det er imidlertid også forskjeller i forseglingen. Selvfølgelig er et hustak en full overflateforsegling, her er området multiplisert med en faktor på 0,9. Et plenegitter, derimot, er svært gjennomtrengelig for vann. Derfor er beregningsfaktoren her 0,3.

Forseglede overflater

Forseglede flater er mange. Hvis

  • takene av bolig og uthus
  • Asfalterte veier, innkjørsler

terrasser kalesjer, carport, andre taktekking dreneringssystem laget sin egen, kan utleieren for dette som nevnt ved å flytte kostnadene. Kommuner kan også kreve en slik avgift. Det betyr imidlertid ikke at hver kommune faktisk krever disse kostnadene. Det er også forskjeller i beregningen.

fusjonskostnader

Det kan allerede være priset inn i kloakkavgifter eller en flat avgift belastes. Informasjon om det kan hentes fra kommunen. Som grunnlag for beregning blir ofte fotografiske bilder konsultert.

Regionale og lokale forskjeller

Håndtering kan faktisk skille seg vesentlig fra en kommune til den neste. Noen lokale myndigheter ikke lenger gjøre disponering av land drenering i det offentlige kloakksystemet, siden det utgjør en sløsing med ressurser.

Privat drenering

Utleiere kan også bli unntatt fra disse driftskostnadene. For eksempel kan regnvannet samles inn i egnet utstyr og av tilstrekkelig størrelse som skal brukes til vanning av hagen. Deretter kan utleier også bringe de tilsvarende fasilitetene i driftskostnadene.

Tips & TricksDie nedbør og overflatevann drenering må nevnes i leieavtalen ikke nødvendigvis separat. Ifølge en Høyesterettsdom, kan kostnadene bli med laget som en driftskostnad i serviceavgift oppgjør akseptert dersom vedkommende lokale myndigheter oppsummerer posisjonene til kloakk og nedbør drenering for å kanalisere avgifter eller kloakk. Avgjørende da, men om stillingen avløpsvann eller kanal i leieavtalen nevne findet.Im Hus Journal vi tilbyr en hel rekke unterschiedlichster innlegg på hjelpe og driftskostnader, samt de ekstra utgiftene vil bli belastet eiendomsskatt.

Del med venner

Legg igjen din kommentar