Vibrationsplatta eller masher - vad du får för vad arbete behöver

Det finns alltid tillfällen där man måste komprimera jorden eller en viss del av marken för att öka sin bärkraft. Ständigt uppstår frågan om du inte kan använda enkla rammare istället för vibrerande plattor. Du hittar svaret på det i vår artikel.

utrustning för jordpackning

marken du kan kondensera på olika sätt och med olika enheter:

  • med en hand mixtra med en vibrerande sabotage
  • använder en vibrerande platta

Alla dessa enheter har olika funktioner och används även inom olika områden. Låt oss därför kort beskriva vad som är bäst att använda var.

handen manipulerings Handen manipulerings är endast lämplig för mycket små områden och kan inte-bundna substraten kondensera (såsom sand eller löst grus) endast ganska ojämn.

Handrammer arbetar endast med sin vikt (vanligen ca 5 - 10 kg). Komprimeringsytan är motsvarande låg (för jämförelse: vibrerande plattor ger mellan 1000 och 10 000 kg vikt på plattan).

En handram används därför framförallt för kompaktering av betong. Det enda undantaget är när du inte kan arbeta på rätt sätt med den vibrerande plattan eller vibrerande sabotage (ungefär direkt till husväggen eller liknande svårtillgängliga).

Vibratory rammers

Vibrerande rammers drivs av en fjädermekanism. En motor trycker kompressorplattan nedåt, genom fjädermekanismen återgår den tillbaka.

Typiska prestanda för vibrationstämplare (även kallad stapelstammare) är cirka 3 hk. Detta gör att endast de så kallade kompakte kohesiva substrat (såsom lera) men mycket begränsad packning av sand och grus, som behövs, exempelvis för substrukturer av betongfundament eller belagda vägar. Du kan inte skaka trottoar med vibrerande ramar heller.

Vibrerande platta

Vi beskriver hur en vibrerande platta fungerar i en separat artikel. Vibratorplattor är särskilt lämpliga för alla ändamål. Nyare modeller har till och med en kontrollindikator, med vilken komprimeringsgraden kan styras.

Nackdelen med vibrationsplattan är deras relativa skrymmande och tung vikt (små vibrationsplattor väger omkring 40 - 50 kg stor kontrast, ofta upp till ett ton). I smala eller smala områden kan de endast användas i begränsad utsträckning. Här spelar vibrationsramare sina fördelar, även om komprimeringsprestandan är något värre totalt.

Tips & tricks Som regel är cirka 5 500 vibrationer per minut redan tillräckliga för att de flesta arbetar på egen fastighet med en vibrerande platta. Med 2 kW effekt ligger de i det lägre effektområdet, från 4 kW kan du förvänta dig en bra prestanda på plattan.
Dela med vänner

Lämna din kommentar